Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Gerontologi, examensarbete I 15 hp

Kursen genomförs utifrån ett problembaserat arbetssätt i grupp och behandlar: studiedesign, datainsamling och analys, forskningsetik, samt vetenskapligt rapportskrivande.

Kursinnehåll

  • Fördjupning inom valt ämnesområde
  • Tillämpning av kvantitativa eller kvalitativa metoder
  • Forskningsetiska principer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande. Dessutom krävs avslutade kurser i Gerontologi, perspektiv, teori, metod, 7,5 hp och Åldrande och hälsa, 7,5 hp samt genomgången kurs i Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15 hp.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1E
Kurskod/Ladokkod: HGET27
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Termin
Våren 2018: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Kurstid
Flexibel
Kursansvarig
Joy Torgé
Examinator
Magnus Jegermalm
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H8020
Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Termin
Våren 2018: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Kurstid
Flexibel
Platser
10
Kursansvarig
Joy Torgé
Examinator
Magnus Jegermalm
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21192

Sidan uppdaterad 2018-09-04

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-08-17

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information