Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv 15 hp

Kursinnehåll

- hälsoteorier samt samhällsvetenskapliga teorier och begrepp för hälsa och välfärd
- grupp och teamsamverkan inom vård och omsorg
- hälso- och sjukvårdslag, socialtjänstlag och socialförsäkringslag och dess intentioner samt hur de samverkar
- offentlighets- och sekretesslag, grundläggande lagstiftning samt hur denna påverkar/s vid samverkan vid mellan myndigheter
- folkhälsa och hälsans bestämningsfaktorer
- jämlikhet, etnicitet/kultur och genus
- livsvillkor vid funktionsnedsättning, och ohälsa
- hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för barn, vuxna och äldre
- möte och kommunikation med barn, vuxna och äldre
- barn som far illa och anmälningsplikt
- mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om minst 30 hp från årskurs 1 i Sjuksköterskeprogrammet, inklusive Introduktion till omvårdnad 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: HHOK15
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Malin Lindroth
Kursansvarig
Margareta Ankarberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H9037
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Malin Lindroth
Kursansvarig
Margareta Ankarberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H9036

Sidan uppdaterad 2019-03-05

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information