Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig fortsättningskurs inom Biomedicinsk laboratorievetenskap 7,5 hp

Kursen behandlar fördjupade kunskaper om vetenskaplig metodik, projektplanering och statistisk analys samt ökad färdighet i tolkning och kritisk granskning av forskningsresultat.

Kursinnehåll

- forskningsprocessen
- forskningsstrategier vid kvantitativ respektive kvalitativ ansats
- forskningsetiska principer och lagstiftning
- informationssökning
- kvantitativa och kvalitativa metoder
- begreppen evidensbaserad kunskap, validitet/trovärdighet och reliabilitet
- inferensstatistik
- uppläggning av en undersökningsplan
- granskning av vetenskaplig litteratur

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 60 hp i biomedicinsk laboratorievetenskap och avslutad Vetenskaplig grundkurs om 7,5 hp

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HVLN13
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 09 - vecka 13
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
0
Examinator
Sandra Karlsson
Kursansvarig
Sandra Karlsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H9118

Sidan uppdaterad 2019-03-05

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information