Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 3,8 hp

Kursinnehåll

- olika forskningsansatser inom förbättringsvetenskapen; kvalitativa, kvantitativa metoder samt mixed methods
- datainsamlings- och analysmetoder utifrån förbättringsvetenskapen
- tillförlitlighet i forskningsprocessen
- forskningsetiska överväganden
- att skriva en forskningsplan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Förbättringskunskap I, 5 hp och II, 5 hp, Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete, 5 hp, Patientens/brukarens perspektiv, 5 hp och Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård, 10 hp

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: HVMS25
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Lärcentra
Obligatoriska fysiska träffar
3
Termin
Våren 2019: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
0
Examinator
Sofia Kjellström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
8400kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H9028

Sidan uppdaterad 2019-03-05

Utbildning
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information