Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Forntiden, antiken och medeltiden, till 1500, 7,5 hp
Prehistoric Times, Antiquity and Middle Ages, to 1500, 7.5 credits

Innehåll
  • Översikt av de historiska epokerna forntiden, antiken och medeltiden
  • Historievetenskaplig teori och metod
  • Historieundervisningens villkor i skolan, med exempel ur den aktuella tidsperioden
  • Kommunikation av historia i samhället

Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen, två seminarier och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

För betyget Godkänd i delkursen krävs minst Godkänd på alla moment. Språkbehandling, struktur och presentationsform bedöms vid såväl muntliga som skriftliga examinationsmoment. För betyget Väl godkänd i delkursen krävs dessutom Väl godkänd på den individuella skriftliga tentamen.

Delkurs 2: Tidigmodern tid, 1500-1720, 7,5 hp
Early Modern Times, 1500-1720, 7.5 credits

Innehåll
  • Översikt av den historiska utvecklingen från ca 1500 fram till ca 1720
  • Historievetenskaplig teori och metod
  • Historieundervisningens villkor i skolan, med exempel ur den aktuella tidsperioden
  • Kommunikation av historia i samhället

Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen, två seminarier och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

För betyget Godkänd i delkursen krävs minst Godkänd på alla moment. Språkbehandling, struktur och presentationsform bedöms vid såväl muntliga som skriftliga examinationsmoment. För betyget Väl godkänd i delkursen krävs dessutom Väl godkänd på den individuella skriftliga tentamen.

Delkurs 3: Upplysning och revolution, 1720-1880, 7,5 hp
Enlightenment and Revolution, 1720-1880, 7.5 credits

Innehåll
  • Översikt av den historiska utvecklingen från ca 1720 fram till ca 1880
  • Historievetenskaplig teori och metod
  • Historieundervisningens villkor i skolan, med exempel ur den aktuella tidsperioden
  • Kommunikation av historia i samhället


Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen, två seminarier och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

För betyget Godkänd i delkursen krävs minst Godkänd på alla moment. Språkbehandling, struktur och presentationsform bedöms vid såväl muntliga som skriftliga examinationsmoment. För betyget Väl godkänd i delkursen krävs dessutom Väl godkänd på den individuella skriftliga tentamen.

Delkurs 4: Imperialism och världskrig, 1880-1945, 7,5 hp
Imperialism and World War, 1880-1945, 7.5 credits

Innehåll
  • Översikt av den historiska utvecklingen från ca 1880 fram till ca 1945
  • Historievetenskaplig teori och metod
  • Historieundervisningens villkor i skolan, med exempel ur den aktuella tidsperioden
  • Kommunikation av historia i samhället

Examination
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga tentamina och två seminarier.

För betyget Godkänd i delkursen krävs minst Godkänd på alla moment. Språkbehandling, struktur och presentationsform bedöms vid såväl muntliga som skriftliga examinationsmoment. För betyget Väl godkänd i delkursen krävs dessutom betyget Väl godkänd vid den individuella skriftliga tentamen om 5 hp.

Förkunskapskrav

Genomgången termin 1 i ämneslärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LH1K17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Carl-Johan Svensson
Examinator
Radu Harald Dinu
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L9043

Sidan uppdaterad 2019-03-05

Utbildning
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information