Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Religionsvetenskap för ämneslärare, 61-90 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Religionshistoria: religion, genus och makt 3,5 hp
History of Religions: Religion, Gender and Power, 3.5 credits

Innehåll
 • Historiska och nutida perspektiv på religiösa traditioners roll i samhället
 • Uppfattningar om makt, genus, familj och sexualitet inom olika religioner

Examination
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter.


Delkurs 2: Kristendomens historia: modernitet, väckelse och nya samfundsbildningar, 3,5 hp
Historical Christianity: Modernity, Revivalism and Congregation-growth, 3.5 credits

Innehåll
 • Historievetenskapliga och sociologiska perspektiv på moderna väckelserörelser och nya samfundsutbildningar
 • Relationen mellan äldre och yngre kristna samfund
 • Läromässiga och rituella drag inom moderna väckelsetraditioner
Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.


Delkurs 3: Etik: social rättvisa, mångfald och identitet, 3,5 hp
Ethics: Social justice, Pluralism and Identity, 3.5 credits

Innehåll
 • Etiska frågeställningar utifrån några centrala teorier med fokus på social rättvisa, mångfald och identitet
 • Argumentationsanalys

Examination
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt deltagande i seminarium.


Delkurs 4: Uppsats/examensarbete, 15 hp
Essay, 15 credits

Innehåll
 • Författande och försvar av religionsvetenskaplig uppsats/examensarbete med religionsdidaktisk vinkling
 • Kritisk granskning av religionsvetenskapliga uppsatser

Examination
Kursen examineras genom författande och försvar av religionsvetenskaplig uppsats/examensarbete, deltagande i seminarium samt opponering på annan religionsvetenskaplig uppsats/examensarbete.


Delkurs 5: Religionsdidaktik, 4,5 hp
Didactics of Religion, 4.5 credits

Innehåll
 • Skolans värdegrund i relation till religionskunskapsämnet
 • Didaktiska perspektiv på religioners roll i samhället
 • Religionsdidaktisk forskning
 • Lärarrollen och religionskunskapsämnet

Examination
Delkursen examineras genom deltagande i ett seminarium och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 120 hp inom ämneslärarprogrammet varav 30 hp UVK från termin 1 och Religionsvetenskap, 1-30 hp ska ingå. Därutöver krävs godkänt resultat på minst 15 hp i Religionsvetenskap, 31-60 hp varav delkursen uppsats, 7,5 hp ska ingå eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LR3P16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Peter Carlsson
Examinator
Jennie Ahlgren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L9102

Sidan uppdaterad 2019-03-05

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information