Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska - kommunikation och språk II för grundlärare F-3 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Aktuella styrdokument och riktlinjer gällande svenska som andraspråk, modersmål och demokrati
  • Ämnesspecifika begrepp och teorier gällande flerspråkighet och andraspråksinlärning
  • Olikheter, skillnader och villkor för identitetsskapande
  • Digital kommunikationsteknik som uttrycksform
  • Villkor för tal,-läs- och skrivutveckling ur ett flerspråkighetsperspektiv
  • Språkutvecklande arbetssätt baserade på didaktisk forskning
  • Kritisk granskning av texter och läromedel riktade till barn i relation till ålder, genus, klass och etnicitet
  • Barn- och bilderbokens didaktiska användningsområde

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 105 hp inom grundlärarprogrammet F-3 varav Svenska - Kommunikation och språk I för grundlärare F-3 ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-5) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LSKN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 14 - vecka 18
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Linda Glaad
Examinator
Anett Almgren White
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L9109

Sidan uppdaterad 2019-03-05

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information