Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapliga metoder och verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare (UVK) 15 hp

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser

Delkurs 1 Vetenskapliga metoder 4,5 hp
Research Methods for Preschool Teachers 4.5 credits

• Vetenskapsteori, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig kunskapsbildning
• Forskningsparadigm
• Forskningsdesign
• Kvalitativa och kvantitativa metoder
• Analys och tolkning av data


Delkurs 2 Verksamhetsförlagd utbildning 10,5 hp
Preschool Located Studies for Preschool Teachers 10.5 credits

• Delkursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån delkursens innehåll och målbeskrivning. VFU:n ska genomföras i för förskollärarexamen relevant verksamhet. Två av VFU-periodens veckor förläggs i förskoleklass och de resterande fem i förskola.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 105 hp inom förskollärarutbildningen varav VFU III och 52,5 hp förskolepedagogik ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-5) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LVFN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Annika Almqvist
Examinator
Ann Ludvigsson
Examinator
Monica Nilsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L9072

Sidan uppdaterad 2019-03-05

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information