Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Näringslivsförlagd kurs 2 i 3D-teknik 15 hp

Kursinnehåll

I kursen tillämpar studenten kunskaperna från programmets tidigare kurser i praktiskt, tekniskt arbete på ett företag, offentlig förvaltning eller organisation. I kursen ingår också en introduktion på campus, en analys och dokumentation av utvalda områden under arbetets gång samt en avrapportering på campus. I kursen får studenten fördjupad och breddad kunskap inom effektivisering av utvecklingsprocessen med hänsyn tagen till bland annat hållbar utveckling och ekonomi.
Kursen innehåller följande moment:
- Planera, genomföra och redovisa ett projekt såväl skriftligt som muntligt
- Kontinuerlig avrapportering under kursens gång
- Studenten följer och bidrar med kunskap i det praktiska arbetet med relevans för utbildningens huvudområde
- Utvärdering och effektivisering av utvecklingsprocessen kopplat till projektet hos uppdragsgivaren med beaktande av ekonomiska och hållbara aspekter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik B och Engelska A eller Matematik 2a/2b/2c. Dessutom minst 60 avklarade högskolepoäng inom programmet (varav NFK 1, 6 hp är en av de avklarade kurserna) samt genomgången kurs i Ekonomi och entreprenörskap, 6 hp, Intelligenta konstruktionssystem, 6 hp samt Dokumenthantering och teknisk dokumentation, 6 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: T23N15
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2019: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Värnamo
Kurstid
Dag
Platser
0
Examinator
Carl-Johan Jonsson
Kursansvarig
Carl-Johan Jonsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
31500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T9091

Sidan uppdaterad 2019-03-05

Utbildning
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information