Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

BIM projekt 3, Projektering och produktion - Väg och vatten 15 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiska moment i projektering av vägar, gator och VA-ledningar med speciell betoning på BIM, byggnadsinformationsmodellering för framtagning av produktionshandlingar.
Vidare ingår i kursen en fördjupning av arbete med och lösning av sammansatta problemställningar i funktionellt, konstruktivt, hållbart och ekonomiskt avseende med beaktande av estetiska aspekter, miljöcertifieringskrav och produktionsfaktorer.
Kursen innehåller också en fördjupning i byggentreprenadföretagets produktionskalkylering, anbudsförfarande och produktionsstyrning med tillhörande planerings- och produktionsteknik med stöd av digitala modeller.
Kursen bedrivs i projektform och innehåller planering och styrning av projekt för samordning och kvalitetssäkring.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM projekt 2, Analys och simulering - Bygg, 12 hp, Geokonstruktion och förorenad mark, 6 hp, Produktionsstyrning, 6 hp, Vatten-, spill- och dagvattensystem 6 hp samt Väg och trafikteknik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: T3VN16
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
0
Kursansvarig
Torbjörn Schultz
Examinator
Torbjörn Schultz
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
31500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T9032

Sidan uppdaterad 2019-03-05

Utbildning
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information