Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Datatekniska forskningsmetoder 6 hp

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap med inriktning mot ingenjörsvetenskap och datateknik. Studenten ska förvärva en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas inom ingenjörsvetenskap och datateknik. Den studerande skall efter genomgången kurs ha tillförskaffat sig tillräckliga kunskaper om hur man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga rapporter.
Kursen innehåller följande moment:
- Olika forskningsparadigm: Positivism, Hermeneutik, Tolkning, Critical Research, Design Science, Aktionsforskning
- Datateknik som forskningsområde
- Induktiv och deduktiv forskning
- Kvalitativa och kvantitativa studier
- Systematisk litteraturstudie
- Experiment och proof of concept som forskningsmetod
- State of the art

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation, 6 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TDGK15
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2018: vecka 03 - vecka 09
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
0
Examinator
Ulf Seigerroth
Kursansvarig
Bruce Ferwerda
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12600kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T8086
Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska sammankomster
0
Termin
Våren 2018: vecka 03 - vecka 09
Studietakt
100%
Ort
Kurstid
Blandade tider
Platser
0
Examinator
Ulf Seigerroth
Kursansvarig
Bruce Ferwerda
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12600kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-30016

Sidan uppdaterad 2018-06-05

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-08-17

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information