Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Organisation-Ledarskap-Projektledning 9 hp

Kursinnehåll

Kursen består av tre delar: organisation, gruppdynamik och ledarskap samt projektledning. Organisationsavsnittet innehåller en översikt över ämnet organisationsteori i allmänhet samt generella modeller och teorier som beskriver organisationsstruktur och organisationskultur. Delen gruppdynamik och ledarskap innehåller teorier och modeller för hur individen, gruppen och ledarens beteende påverkar varandra. Projektledningsavsnittet innehåller grundläggande projektmetodik med modeller och verktyg för projektledaren.

Kursen innehåller följande moment:
Organisation:
- Organisationsteori bakgrund, historia och utveckling över tid
- Definition av begreppet ”organisation”
- Organisationsstrukturer och dess beståndsdelar
- Design av organisationsstrukturer
- Olika typer av organisationsstrukturer från fasta strukturer till öppna system
- Organisationskultur
Gruppdynamik och Ledarskap:
- Värderingar och beteenden
- Kommunikationsprocessen
- Interkulturell kommunikation
- Ledarskap och medarbetarskap
- Förändringsbeteenden
- Gruppdynamik
Projektledning:
- Projekt som arbetsform
- Projektledarrollen
- Projektmodellen
- Behovsanalys och specifikationer
- Projektdefinition inklusive riskanalys, intressentanalys, kostnadsplanering
- Planering av projekt
- Mötesteknik
- Uppföljning och utvärdering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik A, Kemi A, Matematik D.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TOLG18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 03 - vecka 14
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
0
Examinator
Rigmor Skoglund
Kursansvarig
Rigmor Skoglund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18900kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T9029

Sidan uppdaterad 2019-03-05

Utbildning
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information