Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

NO/Teknik för lärare åk 4-6, 1-30 hp (Ingår i Lärarlyftet II) 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1 – Kemi, 7,5 hp
Innehållet bearbetas i föreläsningar, laborativa moment och övningar under 4 kursdagar på högskolan. Litteraturen.
Ämnesteori:
Kemins historia
Atomens uppbyggnad och kemisk bindning
Materians uppbyggnad, några olika kretslopp, faser och fasövergångar
Periodiska systemet, historik och bakgrund
Syror, baser och salter. Lösningar
Orientering i organisk kemi
Kemikalier – risker och säkerhet
Ämnesdidaktik, varierade arbetssätt, aktuell forskning:
Undervisning, för åk 4-6, med utgångspunkt i elevers erfarenheter, förförståelse och begreppsbildning; t.ex. materia, partikelmodell, fasövergångar
Skollaborationer för åk 4-6, vad, hur och varför?
Planera, dokumentera och kommunicera laborativt arbete i kemi
Aktuell kemididaktisk forskning
Styrdokument, bedömning och betyg:
Bedömning och betyg i kemiämnet utifrån skolans styrdokument
Skolverkets stödmaterial i kemi
Generella kompetenser:
Anpassningar i undervisningen så att alla elever lär och utvecklas
Användning av IKT-verktyg i olika lärandesituationer i undervisningen
Delkurs 2 – Teknik, 7,5 hp
Innehållet bearbetas i föreläsningar, laborativa moment och övningar under 4 kursdagar på högskolan. Litteraturen.
Ämnesteori:
Teknikens historia och tekniksyn
Sociala och miljömässiga konsekvenser av teknikval
Konstruktioners mekanik och hållfasthet
Använda elektricitet i enkla konstruktioner
Tekniska system
Ämnesdidaktik, varierade arbetssätt, aktuell forskning:
Undervisning, för år 4-6, med utgångspunkt i elevers erfarenheter, förförståelse och begreppsbildning; t.ex. tekniska system, mekanik, hållfasthet
Progression i konstruktionsarbete,
Didaktiska frågor med hänsyn till genus, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv
Aktuell teknikdidaktisk forskning
Styrdokument, bedömning och betyg:
Bedömning av praktiskt arbete och betyg i teknikämnet utifrån skolans styrdokument
Skolverkets stödmaterial i teknik
Generella kompetenser:
Anpassningar i undervisningen så att alla elever lär och utvecklas,
IKT-verktyg och dess möjligheter och begränsningar, samt hur dessa kan användas i olika lärandesituationer i undervisningen. Enklare programmeringsverktyg.
Delkurs 3 – Biologi, 7,5 hp
Innehållet bearbetas i föreläsningar, laborativa moment och övningar under 4 kursdagar på högskolan. Litteraturen.
Ämnesteori:
Ekosystemens struktur och dynamik
Människans beroende av ekosystemtjänster och påverkan på ekosystem, hållbar utveckling
Evolutionsteori: variation, selektion och artbildning
Systematisk översikt av organismvärlden
Grundläggande art- och gruppkännedom
Pubertet, sexualitet och reproduktion
Ämnesdidaktik, varierade arbetssätt, aktuell forskning:
Undervisning, för åk 4-6, med utgångspunkt i elevers erfarenheter, förförståelse och begreppsbildning; t.ex. kretslopp, partikelmodell, reproduktion, evolution, kropp och hälsa,
Didaktisk reflektion kring undervisningen med hänsyn till genus, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, samt ett inkluderande förhållningsätt i utbildningen där nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund, flerspråkighet och mångfald diskuteras.
Dokumentation, tolkning och kommunikation av systematiska undersökningar och fältstudier.
Olika arbetsformer och arbetssätt för undervisning i naturvetenskap så att alla elever lär; t.ex. undersökande och estetiska arbetssätt, fältstudier, utomhusdidaktik
Aktuell biologididaktisk forskning med exempel från bl.a. skogsträdgårdar.
Styrdokument, bedömning och betyg:
Bedömning och betyg i biologiämnet utifrån skolans styrdokument
Skolverkets stödmaterial i biologi
Generella kompetenser:
Anpassningar i undervisningen så att alla elever lär och utvecklas,
IKT-verktyg och dess möjligheter och begränsningar, samt hur dessa kan användas i olika lärandesituationer i undervisningen
Delkurs 4 – Fysik, 7,5 hp
Innehållet bearbetas i föreläsningar, laborativa moment och övningar under 4 kursdagar på högskolan. Litteratur.
Ämnesteori:
Energins olika former, omvandlingar, temperatur och tryck
Väderfenomen
Newtons lagar, linjär rörelse, kast- och centralrörelse
Enkla elektriska kretsar, magneters egenskaper
Akustik, geometrisk optik
De närmsta himlakropparna, dygns- och årstidsförlopp
Vår världsbilds utveckling
Ämnesdidaktik, varierade arbetssätt, aktuell forskning:
Undervisning, för åk 4-6 i fysik, med utgångspunkt i elevers erfarenheter, förförståelse och begreppsbildning; t.ex. energi, väderfenomen, elektricitet, partikelmodell
Systematiska undersökningar
Aktuell fysikdidaktisk forskning diskuteras och bearbetas i examinationsuppgift
Styrdokument, bedömning och betyg:
Bedömning och betyg i fysikämnet utifrån skolans styrdokument
Skolverkets stödmaterial i fysik
Generella kompetenser:
Anpassningar i undervisningen så att alla elever lär och utvecklas,
IKT-verktyg och dess möjligheter och begränsningar, samt hur dessa kan användas i olika lärandesituationer i undervisningen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig samt anställning hos en huvudman.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: UNTN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
4
Termin
Hösten 2019: vecka 34 - vecka 03 2020
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
40
Kursansvarig
Yvonne Hyltse-Eckert
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
0kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-U0015

Sidan uppdaterad 2019-08-20

Utbildning
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information