Vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik, 7,5 hp

Inom kursen skall studenterna utveckla fördjupad kunskap och insikter i vetenskapsfilosofi, vetenskaplig teoribildning och forskningsetik. Olika vetenskapliga teorier sätts in i ett idéhistoriskt och empiriskt sammanhang och konfronteras med varandra.

Kursen vänder sig till doktorander inom samtliga vetenskapsområden som vill fördjupa sina kunskaper om vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik.

Under förutsättning att det finns engelskspråkiga kursdeltagare kommer kursen att ges på engelska.

Kursplan

  • Kursplan Vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik 7,5 hp
  • Bilaga till kursplan

Anmälan

Anmälan till kursen sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 7 juni 2013. Antagningsbesked skickas ut senast den 14 juni.

2015-04-28
Utbildning
2015-04-28
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information