Magisterprogram i gerontologi

60 hp | 2 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet gerontologi.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Utbildningen vänder sig till dig som vill öka din professionalitet i mötet med äldre personer och deras närstående men även i samarbetet med andra professionella aktörer.

Utbildningen

Utbildningen är tvärprofessionell och vänder sig till dig som har intresse för äldre och åldrande. Du ges möjlighet att vidareutveckla din kompetens inom prevention, hälsa och åldrandet ur ett livslopps- och utvecklingsperspektiv.

Kurserna ger dig aktuella forskningsbaserade kunskaper om socialt, biologiskt och psykologiskt åldrande. Kurser som ingår för att erhålla magisterexamen i gerontologi – vetenskapen eller läran om åldrandet – har alla en tvärprofessionell ansats.

Innehållet är brett och sträcker sig från undervisning om det normala åldrandet, äldres delaktighet i civilsamhället, hälsopromotion och prevention till att ge fördjupad kunskap om psykologiska, sociala och biologiska förändringar ur ett livsloppsperspektiv.

Studierna ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper såväl teoretiskt som metodologiskt. På avancerad nivå är det värdefullt att utifrån en vetenskaplig grund kunna kritiskt och systematiskt integrera gerontologiska teorier och evidens för att analysera, bedöma och argumentera kring komplexa frågeställningar på såväl individ- som samhällsnivå. Kurserna ges på halvfart och är huvudsakligen webbaserade. Programmet kan sökas via www.antagning.se

Efter utbildningen

Programmet leder fram till en Magisterexamen i gerontologi. Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudämnet gerontologi inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp i en utbildning inom vårdvetenskap, medicin, socialt arbete, psykologi avseende vuxna, rehabilitering eller motsvarande inklusive ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande utländsk examen. 

Vidareutbildning

Vid Hälsohögskolan finns möjlighet till fortsatta studier på forskarutbildningsnivå inom Handikappvetenskap, Hälsa och vårdvetenskap och Välfärd och socialvetenskap.

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Hälsohögskolan

Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Studieform: Program via nätet
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 20
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-MS115
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp inom vårdvetenskap, medicin, socialt arbete, psykologi avseende vuxna, rehabilitering eller motsvarande.
Urval:
Grupp 1: Examen om minst 180 hp. Rangordning sker efter antal avklarade poäng. Grupp 2: 150-179 hp. Rangordning sker efter antal avklarade poäng.
Examen:
Filosofie magisterexamen med huvudområdet gerontologi.

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser som ingår i magisterprogrammet i gerontologi

År 1

KursHPPeriodStudietakt
Gerontologi perspektiv, teori och metod (kurs i huvudämnet)7,5 hpv. 35-44Halvfart
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod15 hpv 45-13Halvfart
Teamsamverkan i en föränderlig organisation (valbar, samläses med andra program)7,5 hpv 14-23Halvfart

År 2

KursHPPeriodStudietakt
Åldrande och hälsa (kurs i huvudämnet)7,5 hpv. 35-44Halvfart
Evidensbasering inom hälsa och välfärd (valbar, samläses med andra program)7,5 hpv 45-03Halvfart
Geriatrik (valbar)7,5 hpv 45-03Halvfart
Gerontologi examensarbete I (kurs i huvudämnet, samläses med andra program)15 hpv 04-23Halvfart

(OBS! Kurserna som ingår i magisterexamen kan också sökas som fristående kurser)

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2016-09-19

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-10-11
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information