Magisterprogram i omvårdnad

60 hp | 2 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Utbildningen

Kurserna som erbjuds inom magisterexamen i omvårdnad ger dig tillfälle att bland annat fördjupa dina kunskaper samt visa insikt i aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten inom omvårdnad såväl teoretiskt som metodologiskt.

På avancerad nivå är det också värdefullt att kunna kritiskt och systematiskt integrera omvårdnadens teori och evidens för att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer.

Vidare ges du möjlighet i utbildningen att göra bedömningar och prioritera omvårdnadsåtgärder med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Efter utbildningen

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudämnet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. I detta måste ett examensarbete i huvudämnet om 15hp ingå 

Vidareutbildning

Möjlighet till fortsatta studier inom forskarutbildning i omvårdnad finns.

Vid Hälsohögskolan finns möjlighet till fortsatta studier inom Handikappvetenskap, Hälsa och vårdvetenskap och Välfärd och socialvetenskap. 

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Hälsohögskolan

Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Studieform: Program via nätet
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 20
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-MS113
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen, 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.
Urval:
Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Examen:
Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad.

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom magisterprogrammet i omvårdnad

En magisterexamen omfattar 60 högskolepoäng, varav minst 30 hp ska utgöra fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Ett examensarbete om 15 hp måste ingå i huvudämnet.

Nedan återfinns de kurser som ingår i magisterprogrammet för omvårdnad. Kurserna ges på halvfart och erbjuds som fristående samt ges i nedanstående ordning inom programmet

  • Hälsa och vårdande, 7,5 hp
  • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15, hp
  • Teamsamverkan i en föränderlig organisation, 7,5 hp
  • Teoretiska perspektiv, 7,5 hp
  • Evidens inom hälsa och välfärd, 7,5 hp
  • Omvårdnad examensarbete, 15 hp

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:

Texten granskad / uppdaterad 2017-05-12

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-10-11
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information