Magisterprogram i oral hälsovetenskap

60 hp | 2 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Utbildningen

Utbildningen inom magisterprogrammet ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper samt visa insikt i aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten inom oral hälsovetenskap såväl teoretiskt som metodologiskt. Kurserna på avancerad nivå ger värdefull kunskap för att kritiskt och systematiskt kunna integrera teori och evidens inom oral hälsovetenskap för att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer.

Det finns möjlighet att även läsa programmet på helfart genom att läsa kurser från År 1 och År 2 samtidigt.

Vidare ges du möjlighet i utbildningen att göra bedömningar och prioritera munhälsorelaterade åtgärder med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. I syfte att tillgodogöra sig kunskap om andra huvudområden inom hälsa-och välfärd bedrivs därför vissa av kurserna helt eller delvis i samverkan med andra professioner. Kurserna är huvudsakligen webbaserade.

Efter utbildningen

Magisterprogrammet leder fram till Filosofie Magisterexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap. Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudämnet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om 15hp eller motsvarande examen.

Vidareutbildning

Vid Hälsohögskolan finns möjlighet till fortsatta studier på forskarutbildningsnivå inom Handikappvetenskap, Hälsa och vårdvetenskap samt Välfärd och socialvetenskap.

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Hälsohögskolan

Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Studieform: Program via nätet
Antal platser: 20
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-MS107
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i oral hälsovetenskap eller tandhygienistexamen, 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande.
Urval:
Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Examen:
Filosofie magisterexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap.

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom magisterprogrammet i oral hälsovetenskap

Nedan återfinns de kurser som ingår i magisterprogrammet för oral hälsovetenskap. Kurserna ges på halvfart i nedanstående ordning inom programmet. Möjlighet finns att läsa programmet på helfart genom att genomgå såväl kurser från År 1 och År 2 samtidigt. Programmet kan sökas i sin helhet samt som fristående kurser via antagning.se.

År 1

KursHPPeriodStudietakt
Oral hälsa, teori och evidens inom beteendepåverkande metoder (kurs i huvudområdet)7,5 hpv. 35-44Halvfart
Vetenskapsteori och vetenskapsmetodik15 hpv 45-13Halvfart
Teamarbete kring och omhändertagande av barn och ungdomar i tandvården (valbar)7,5 hpv14-23Halvfart
Teamsamverkan i en föränderlig organisation (valbar)7,5 hpv 14-23Halvfart

År 2

Kurs

HP

Period

Studietakt

Åldrande och hälsa (valbar)

7,5 hp

v. 35-44

Halvfart

Evidensbasering inom hälsa och välfärd (kurs i huvudområdet)

7,5 hp

v 45-03

Halvfart

Oral hälsa, examensarbete för magister

15 hp

04-23

Halvfart

 

Ange din e-postadress:

Texten granskad / uppdaterad 2018-10-19

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2018-10-19

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information