Byggnadsutformning med arkitektur

Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Byggnadsutformning med arkitektur, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2018

Lär dig att hantera vår befintliga byggda miljö och att utveckla vårt samhälle med ny teknik och god arkitektur. Programmet passar dig som är intresserad av att delta i den konkreta utformningen av vår framtida livsmiljö.

Byggbranschen är en bransch med många inriktningar. I dag ser vi många exempel på spännande projekt med ny och utmanande gestaltning som förenar form och teknik, och bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle. Där spelar byggbranschens aktörer en nyckelroll. I utbildningen lär du dig allt ifrån planering och utformning till projektering, produktion och förvaltning. Du blir ingenjör med kunskaper i både utformning och teknik.

Under utbildningen får du breda kunskaper i byggnadsteknik, utformning, planering och produktion. Arkitektur handlar om att gestalta vår byggda miljö med hänsyn till brukarens behov. Som ingenjör med inriktning mot byggnadsutformning är du en viktig del i den processen.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Praktik & VFU

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Yrkesverksamma medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Efterfrågan på byggnadsingenjörer är stor, både hos entreprenad- och konsultföretag och i byggherre- och förvaltarled. Du kan arbeta på arkitekt- eller projekteringskontor och tillsammans med arkitekter delta i utformningsprocessen. Du kan också arbeta som bland annat bygglovs-, plan- och fastighetsingenjör.

Master

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 65
Programstart: Hösten 2018
Sista anmälan: 2018-04-16
Anmälningskod: HJ-52210
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Byggnadsutformning med arkitektur

År 1

Arkitekturhistoria 3 hp
Building Information Modelling, projekt 1:
Modellering och presentation
6 hp
Byggmaterial och byggteknik 1
7,5 hp
Byggnadsmekanik 7,5hp
Envariabelanalys 9 hp
Geografiska informationssystem (GIS) 6 hp
Linjär algebra 6 hp
Matematisk statistik 6hp
Samhällsbyggnad 9 hp

År 2

Bostadsplanering 6 hp
Building Information Modelling, projekt 2: Analys och simulering-utformning 6 hp
Byggmaterial och byggteknik 2 6 hp
Konstruktionsteknik 1 6 hp
Ledarskap och projektledning 6 hp
Näringslivsförlagd kurs 12 hp
Ombyggnad 6 hp
Samhällsplanering: Det offentliga rummet (Urban Space) 6 hp
Vetenskapligt arbetsätt och kommunikation 6 hp

År 3

Arkitektur och teknik 6 hp
Building Information Modelling, projekt 3: Krav och verifiering - Utformning
3 hp
Building Information Modelling, projekt 4: Projektering och detaljering-utformning 9 hp
Byggherre och förvaltning 6 hp
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 6 hp
Energi och installationsteknik 6 hp
Exjobb 15 hp
Konstruktionsteknik 2 6 hp
Utredningsmetodik 3 hp

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.
Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Programansvarig:

  • Tekniklektor
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
  • +46 36-10 1922
Till ansökan (öppnar 15 mars)
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information