Civilingenjör: Industriell produktframtagning

Civilingenjörsexamen i Industriell produktframtagning, 300 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2018

Programmet är för dig som vill lära dig mer om produkt- och produktionsutveckling med fokus på internationalisering och kundanpassning. Du kommer få fördjupade kunskaper i hur produkter utvecklas, sätts i produktion och hittar sin väg ut till kunden.

Den industriella utvecklingen är snabb och global. Kundkraven är specifika och individualiserade samtidigt som kostnadspressen är hård av den globala konkurrensen. För att uppnå tillräckliga fördelar på marknaden krävs integrerade internationella utvecklings-, tillverknings- och distributionsprocesser där ingenjörsarbetet sker med stöd av digitala verktyg och kommunikationsteknologi. Kraven på uthållighet och att redan på utvecklingsstadiet planera för 100% återvinning i olika former när produktens livslängd är förbrukad höjs hela tiden. Nya arbetssätt och affärsmodeller för att höja konkurrensförmågan utvecklas i snabb takt, med en ökad tjänstefiering som följd.

Du kommer få grundläggande tekniska kunskaper och fördjupade och integrerade kunskaper i både produktutveckling och produktionsutveckling för att möta kraven som ställs på morgondagens ingenjörer.

Studera utomlands

Programmet erbjuder stora möjligheter till att studera utomlands. Tillbringa en termin vid något av  våra partneruniversitet eller våra speciellt utvalda internationella campus. Du kan också genomföra både näringslivsförlagd kurs och examensarbetet utomlands. Om du vill kan du med en maximal satsning komma upp i ett och ett kvarts års studier utomlands. Genom detta får du värdefulla erfarenheter, du bygger kunskap om hur det är att arbeta utomlands, skaffar dig kontakter och skapar meriter som är högt värderade av många arbetsgivare.

Våra internationella campus utgörs av speciellt utvalda universitet som ligger i områden där många svenska internationellt verksamma storföretag har etablerats sig. Idag finns de i Sydostasien, Sydafrika, Brasilien och USA. Där kan du läsa ett kursutbud som passar ihop med utbildningen i Jönköping och ofta göra praktik och/eller examensarbete.

Praktik genom Näringslivsförlagd kurs

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du 9 veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Du kan arbeta med teknisk utveckling i företag som verkar på en internationell arena med betoning på integration av utvecklingsoch fullföljandeprocesser gällande produkter och system. Kombinerat med yrkeserfarenhet ger utbildningen också en utmärkt grund för att arbeta som ledare inom området.

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 300 hp
Nivå: Grund och avancerad
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 30
Programstart: Hösten 2018
Sista anmälan: 2018-04-16
Anmälningskod: HJ-52501
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Civilingenjörsexamen i Industriell Produktframtagning.

År 1

Introduktionskurs produktframtagning 7,5 hp
Projektledning och gruppdynamik 7,5 hp
Envariabelanalys 7,5 hp
Industriell ekonomi 7,5 hp
Linjär algebra 7,5 hp
Datorverktyg i produktframtagningsprocessen 7,5 hp
Flervariabelanalys 7,5 hp
Mekanik och hållfasthetslära 1 7,5 hp

År 2

Mekanik och hållfasthetslära 2 7,5 hp
Elektronik och styrteknik för produktframtagning 7,5 hp
Mekanik och hållfasthetslära 3 7,5 hp
Termodynamik och energiteknik 7,5 hp
Material i produkt- och tillverkningsprocess 15 hp
Matematisk statistik 7,5 hp
Konstruktionselement 7,5 hp

År 3

Hållbar produktframtagning 7,5 hp
Industriella produktionssystem 7,5 hp
Integrerad produkt- och produktionsutveckling 7,5 hp
Logistik 7,5 hp
Produkt- och processergonomi 7,5 hp
Kvalitets- och innovationsledning 7,5 hp
Näringslivsförlagd kurs 15 hp

År 4

Intelligent dataanalys 7,5 hp
Interkulturella utmaningar i ingenjörsarbete 7,5 hp
Produktframtagning, projektkurs 15 hp
Termin utomlands / Valbara kurser 30 hp
Exempel på valbara kurser:
Produktionslogistik 7,5 hp
Smarta fabriker och Industri 4.0 7,5 hp
Tillämpad beräkningsströmningsdynamik och värmeöverföring 7,5 hp
Produkt- och produktionsplattformar 7,5 hp

År 5

Kundanpassade material 7,5 hp
Industriell marknadsföring och inköp 7,5 hp
Utformning av försörjningskedjor 7,5 hp
Forsknings- och utredningsmetodik 7,5 hp
Examensarbete 30 hp

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Öppet hus 10 mars

Läs mer på ju.se/oppethus

  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information