Förskollärare

210 hp | 3.5 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Förskollärarexamen, 210 högskolepoäng
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Förskolläraren arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de första orden fram till de börjar första klass.

Leken är en viktig del av barns lärande och utveckling. Som förskollärare är din roll att pedagogiskt stötta och stimulera denna utveckling.

I det dagliga arbetet med barnen ingår bland annat lek, samtal, sång, drama och bild. I arbetet ingår även föräldrakontakter och pedagogisk dokumentation. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor är viktiga egenskaper för en förskollärare.

Förskollärarutbildningen är yrkesinriktad och ger dig teoretiska grunder, praktiska kunskaper och personlig utveckling.

Förskolans värld är kreativ och som förskollärare får du arbeta både självständigt och i arbetslag. Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten i förskolan.

Under Förskollärarprogrammets tre och ett halvt års studier förvärvar du kunskaper om barns lek, utveckling och lärande ur olika perspektiv samt barns läs-, skriv- och matematikutveckling. Du får även lära dig att använda estetiska uttryck i förskolan.

Studera utomlands

Högskolan för lärande och kommunikation har flera utbytesprogram med utländska universitet och högskolor. I den senare delen av din utbildning finns möjlighet att studera eller göra VFU utomlands vid något av våra partneruniversitet.

Verksamhetsförlagd utbildning

Ett återkommande inslag i Förskollärarprogrammet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), eller praktiken, som du genomför under handledning på förskolor i regionen. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30 högskolepoäng (motsvarande en termins studier).

Efter utbildningen

Som förskollärare arbetar du med barn i åldrarna 1-6 år. Du kan arbeta i exempelvis förskolor, öppna förskolor, familjecentraler eller förskoleklass, där din roll är att stötta och stimulera barnens lärande och utveckling.

Malin, före detta student, berättar mer om programmet

Läs merLäs mindre

Kreativitet i centrum

Att lyssna, dokumentera och reflektera är viktiga delar för Lillebil och hennes kollegor. – Vi tror på barnens kompetens och vill lyfta fram den. Genom att erbjuda barnen en kreativ förskoletid kan de uttrycka sig på 100 olika sätt som exempelvis dans, musik, drama och lek. Ingen arbetsdag är den andra ...


Läs hela intervjun

Fakta

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation

Omfattning: 210 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 100
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52258
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Förskollärarexamen, 210 högskolepoäng

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

Termin 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK)* 15 hp
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK)* 7,5 hp 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK)* 7,5 hp

Termin 2

Didaktiskt arbete i förskolan I 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK)*
7,5 hp

Termin 3

Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan 15 hp
Utforskande matematik i förskolan
15 hp

Termin 4

Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan (UVK)* 7,5 hp
Specialpedagogik i förskolan (UVK)*
7,5 hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 hp

Termin 5

Sustainability in a Multicultural World for Preschool Teachers (ES)* 7,5 hp Förskollärarens profession 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling II för förskollärare 7,5 hp

Termin 6

Vetenskapliga metoder och verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare (UVK)* 15 hp
Examensarbete för förskollärare 15 hp

Termin 7

Didaktiskt arbete i förskolan II 15 hp
Didaktiskt arbete i förskolan III 15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), en UVK-kurs ges på engelska, education science (ES).

Programbeskrivningen är preliminär. Vissa förändringar kan komma att ske gällande kursernas benämning och ordning.

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2016-12-22

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-11
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information