Förskollärare

Förskollärarexamen, 210 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2018

Förskollärarens arbete innebär att ge omsorg samt att undervisa och utmana barns lärande i förskola såväl som i förskoleklass. Nyfikenhet, utforskande, meningsskapande och glädje ska genomsyra omsorgen och undervisningen.

Arbetet utgår ifrån en demokratisk värdegrund med ledord som, delaktighet, inflytande, mångfald och respekt. Förskolläraren ska främja, skapa förutsättningar och utrymme för lek. Det dagliga arbetet med barnen genomsyras av estetiska uttrycksformer som lek, musik, dans, drama, bild och form. I förskollärarens arbete ingår att samverka med föräldrar, kollegor samt representanter från andra skolformer. Förskolläraren ansvarar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten samt ansvarar för systematiskt kvalitetsarbete genom olika former av dokumentation. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor och det omgivande samhället är viktiga förhållningssätt hos en förskollärare. Förskollärarutbildningen är yrkesinriktad och syftar till att studenten erövrar vetenskapligt och pedagogiskt förhållningssätt, teoretisk förståelse, praktiska kunskaper och personlig utveckling.

Under Förskollärarprogrammets tre och ett halvt års studier utvecklas kunskaper om barns lek, utveckling och lärande ur olika perspektiv, estetiska uttrycksformer, barns språkande och kommunicerande samt deras utforskande i matematiska aktiviteter, naturvetenskap och teknik.

Studera utomlands

Högskolan för lärande och kommunikation har flera utbytesprogram med utländska universitet och högskolor. I den senare delen av utbildningen finns möjlighet att studera eller göra VFU utomlands vid något av våra partneruniversitet.

Praktik & VFU

Ett återkommande inslag i Förskollärarprogrammet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), eller praktiken, som genomförs under handledning på förskolor i regionen. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30 högskolepoäng (motsvarande en termins studier).

Efter utbildningen

Förskolläraren arbetar med barn i åldrarna 1–6 år. Förskolor, öppna förskolor, familjecentraler och förskoleklass är exempel på pedagogiska verksamheter där förskollärarens roll är att ge omsorg samt främja och utmana barns lärande och utveckling.

Malin, före detta student, berättar mer om programmet

Omfattning: 210 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 120
Programstart: Hösten 2018
Sista anmälan: 2018-04-16
Anmälningskod: HJ-52258
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen: Förskollärarexamen, 210 högskolepoäng

Termin 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK)* 15 hp
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK)* 7,5 hp 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK)* 7,5 hp

Termin 2

Didaktiskt arbete i förskolan I 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK)*
7,5 hp

Termin 3

Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan 15 hp
Utforskande matematik i förskolan
15 hp

Termin 4

Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan (UVK)* 7,5 hp
Specialpedagogik i förskolan (UVK)*
7,5 hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 hp

Termin 5

Sustainability in a Multicultural World for Preschool Teachers (ES)* 7,5 hp Förskollärarens profession 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling II för förskollärare 7,5 hp

Termin 6

Vetenskapliga metoder och verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare (UVK)* 15 hp
Examensarbete för förskollärare 15 hp

Termin 7

Didaktiskt arbete i förskolan II 15 hp
Didaktiskt arbete i förskolan III 15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), en UVK-kurs ges på engelska, education science (ES).

Programbeskrivningen är preliminär. Vissa förändringar kan komma att ske gällande kursernas benämning och ordning.

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.
Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Kontakta oss

Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information