Kompletterande pedagogisk utbildning

Inriktning mot arbete i grundkolan årskurs 7-9 (ett, två eller tre ämnen) eller gymnasieskolan (ett eller två ämnen) 90 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2019

Har du redan läst ett eller flera ämnen på högskola eller universitet som är relevanta undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7-9 eller på gymnasiet, kan du efter denna kompletterande utbildning på tre terminer få en ämneslärarexamen. Utbildningen fokuserar på de praktiska delarna av läraryrket och kommer att utveckla din förmåga att undervisa ungdomar i de ämnen du redan behärskar.

Om du brinner för ett ämne och vill lära dig hur du förmedlar ditt engagemang och dina kunskaper till ungdomar på väg mot vuxenlivet och stödja dem i deras utveckling till självständiga och kritiskt tänkande människor, med en nyfiken på världen och på sina medmänniskor är detta utbildningen för dig.

Genom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) blir du en god och entusiastisk lärare genom att du får fördjupad kontakt med skolans vardag genom den verksamhetsförlagda utbildningen. Utbildningen består av studier i den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan, som innefattar kurser om lärande, utveckling, konflikthantering och ledarskap.

Efter utbildningen har du fått de färdigheter och förmågor som är de redskap du behöver för att bli en bra lärare. I ditt arbete som ämneslärare ansvarar du för undervisningen i det eller de ämnen som inkluderas i din examen. Du arbetar med att inspirera dina elever till fortsatt lärande och stödja dem i deras utveckling in i vuxenvärlden.

Omfattning: 90 hp
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Programstart: Hösten 2019
Sista anmälan: 2019-04-15

Termin 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning 15 hp
Lärande och utveckling för ämneslärare 7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder 7,5 hp

Termin 2

Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare 7,5 hp
Specialpedagogik för ämneslärare 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare 7,5 hp

Termin 3

Bedömning och betygssättning för ämneslärare 7,5 hp
Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare 15 hp
Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare 7,5 hp

Utbildningsplan med kursplaner

Publiceras inom kort.

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9, ett ämne

Anmälningskod: HJ-52507
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs ämnesstudier i ett ämne omfattande minst 90 hp, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Med ämne avses relevant undervisningsämne i grundskolan.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9, två ämnen

Anmälningskod: HJ-52508
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs ämnesstudier i två ämnen om sammanlagt minst 150 hp (90 hp i ett ämne respektive 60 hp i ett annat ämne) inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Med ämne avses relevant undervisningsämne i grundskolan. För undervisningsämnena svenska och samhällskunskap krävs alltid minst 90 hp i respektive ämne. Om dessa båda ämnen kombineras krävs självständigt arbete om minst 30 hp (eller 15 hp+15 hp).
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9, tre ämnen

Anmälningskod: HJ-52509
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs ämnesstudier i tre ämnen om minst 180 hp där ett ämne omfattar minst 90 hp, och i de övriga två ämnena minst 45 hp vardera, inklusive två självständiga arbeten (examensarbeten) om minst 15 hp vardera. Med ämne avses relevant undervisningsämne i grundskolan. För undervisningsämnena svenska och samhällskunskap krävs alltid minst 90 hp i respektive ämne.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ett ämne

Anmälningskod: HJ-52510
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs ämnesstudier i ett ämne omfattande minst 120 hp, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Med ämne avses relevant undervisningsämne i gymnasieskolan.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, två ämnen

Anmälningskod: HJ-52511
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs ämnesstudier i två ämnen omfattande minst 210 hp (120 hp i ett ämne respektive 90 hp i ett annat ämne) inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp eller två självständiga arbeten omfattande 15 hp vardera. Med ämne avses relevant undervisningsämne i gymnasieskolan. För undervisningsämnena svenska och samhällskunskap är förkunskapskravet alltid 120 hp i respektive ämne.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Ja, jag vill prenumerera på mer information. Om du inte samtycker kommer du enbart att få svar på din fråga.


Till ansökan
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information