Marknadskommunikation

Om du vill arbeta med reklam, marknadskommunikation eller information och främst ha externa kontakter passar MKV-programmet med inriktning Marknadskommunika­tion dig.

Fakta

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation

Omfattning: 180,0 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Programstart: HT 2016
Sista anmälan: 2016-04-15

Obs! På högskoleprovet krävs lägst 0,8 p. Våra partneruniversitet

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet med inriktning Marknadskommunikation fokuserar på arbete med marknadskommunikation och reklam. I inriktningskurserna får du de verktyg som behövs för att bli en skicklig kommunikatör. Du utvecklar kunskaper och färdigheter i att kommunicera säljande budskap och hantera relevanta kommunikationsverktyg.

En stor del av undervisningen sker i projektform och anpassas till vad som händer inom området just nu.

Kurser inom programmet

Under Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmets första och tredje år läser du kurser inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Vilka kurser du läser under andra året bestäms av vilken inriktning du väljer och om du väljer att läsa utomlands eller valbara kurser.

Den generella programbeskrivningen visar vilka kurser som ingår i programmet och som läses av alla MKV-studenter, oavsett inriktning.

Kurser inom inriktningen

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Marknadskommunikation.

Kommunikation, reklam och marknad 7,5 hp
I kursen belyses marknadskommunikationens roll i ett företag eller en organisation. Du utvecklar en förståelse för reklamens utveckling, målgruppsanalys, omvärldsanalys och olika roller inom marknadskommunikation.

Projekt- och produktionsledning 7,5 hp
Alla former av marknadskommunikation kräver noggrann planering och styrning för att bli framgångsrik. Den här kursen ger dig verktyg och kunskaper för att hantera små och stora projekt.

Varumärkens utveckling och värde 7,5 hp
Du utvecklar kunskaper och förståelse för hur varumärken är strategiska tillgångar i företags och organisationers utveckling av en stark marknadsposition.

Kreativt skrivande 7,5 hp
En kurs med fokus på praktiskt skrivande. Genom övningar, föreläsningar och seminarier övar du din förmåga att uttrycka dig skriftligt i olika sammanhang. Kursen har ett visst fokus på kommersiellt skrivande.

Fakta

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation

Omfattning: 180,0 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 25
Programstart: HT 2016
Sista anmälan: 2016-04-15
Anmälningskod: HJ-52060
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A och Svenska B eller Svenska som andraspråk B.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

På högskoleprovet krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Obs! På högskoleprovet krävs lägst 0,8 p. Våra partneruniversitet

Praktik och teori fixar drömjobbet

2010 tog Arvid Callas examen från MKV-programmet, inriktning Marknadskommunikation. Idag jobbar han som Lead Designer i startup-företaget Minbox och är bosatt i San Francisco.

Arvid tycker att han har haft stor nytta av både praktiska och teoretiska delar i högskoleutbildningen. Under en termin praktiserade han på svenska konsulatet i San Diego. Han fick arbeta med olika PR- och kommunikationsinsatser, vilket innefattade allt från att driva och utveckla konsulatets webbplats till att anordna olika typer av events.

Här kan du läsa hela intervjun med Arvid

Texten granskad / uppdaterad 2015-10-07

Studera på JU