Medieproduktion

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet med inriktning Medieproduktion är journalistiskt orienterat och ger dig kunskaper inom nyhets- och informationsproduktion för tidningar, radio, TV och webb.

Fakta

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation

Omfattning: 180,0 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Programstart: HT 2016
Sista anmälan: 2016-04-15

Obs! På högskoleprovet krävs lägst 0,8 p. Våra partneruniversitet

Medieproduktion ger dig en bred bas i att möta dagens föränderliga medielandskap. Du skapar förståelse för vad som påverkar dagens nyhetsflöde och lär dig att analysera och producera nyhetsmaterial.  Inriktningen passar dig som vill arbeta inom tidning, radio, tv och webb.

Egen radio- och TV-studio

På Högskolan för lärande och kommunikation finns en modern TV- och radiostudio, där du får grundläggande tekniska kunskaper kring inspelning och redigering. Du lär dig också att producera journalistiska texter, grundläggande tekniker för layout och att jobba journalistiskt vid intervjusituationer.

Kurser inom programmet

Under Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmets första och tredje år läser du kurser inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Vilka kurser du läser under andra året bestäms av vilken inriktning du väljer och om du väljer att läsa utomlands eller valbara kurser.

Den generella programbeskrivningen visar vilka kurser som ingår i programmet och som läses av alla MKV-studenter, oavsett inriktning.


Kurser inom inriktningen

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Medieproduktion.

Journalistikens grunder 7,5 hp
Med utgångspunkt i det journalistiska hantverket får du kunskaper om bland annat olika vetenskapliga teorier inom ämnesområdet journalistik, etiska ställningstaganden i samband med publicering och grundläggande medierätt.

Radioproduktion 7,5 hp
Du får tekniska och teoretiska kunskaper inom radioproduktion och du utvecklar din förmåga att berätta med ljud. Du utvecklar även förmåga att göra inspelade och redigerade radioreportage samt direktsända program.

TV-produktion 7,5 hp
Kursen ger dig kunskap och förståelse för tv-mediets förutsättningar och utveckling. Du får grundläggande tekniska kunskaper inom redigering, videokamera och ljussättning för rörlig bild. I vår egen tv-studio lär du dig att tillämpa de journalistiska arbetsmetoderna vid till exempel en direktsänd intervju.

Tidningsproduktion 4,5 hp
Du utvecklar dina kunskaper och färdigheter inom skrivande journalistik. Kursen innehåller bland annat olika artikelgenres uppbyggnad, analys av artiklar och produktion av olika slags tidningstexter.

Integrerad medieproduktion 3 hp
I kursen får du lära dig olika tekniska förutsättningar för journalistisk publicering, framförallt på webben. Dessutom berörs olika webbtjänsters möjligheter och begränsningar.

Fakta

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation

Omfattning: 180,0 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 29
Programstart: HT 2016
Sista anmälan: 2016-04-15
Anmälningskod: HJ-52061
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A och Svenska B eller Svenska som andraspråk B.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

På högskoleprovet krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Obs! På högskoleprovet krävs lägst 0,8 p. Våra partneruniversitet

Emina ändrade sig

Emina var först inne på att läsa till civilekonom, men ändrade sig i sista stund då hon insåg att hon ville jobba med någon form av produktion inom mediebranschen.

Idag sitter Emina som ordförande i studenternas egen radiokanal. Hur de jobbar beror helt på deras egna engagemang. I vissa perioder sänds tre till fyra program i veckan. Ibland är det längre mellan sändningarna, men större projekt drivs. Läs hela intervjun med Emina här

Texten granskad / uppdaterad 2015-10-15

Studera på JU