Strategisk kommunikation

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet med inriktning Strategisk kommunikation passar dig som vill arbeta som informatör eller kommunikatör.

Fakta

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation

Omfattning: 180,0 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Programstart: HT 2016
Sista anmälan: 2016-04-15

Obs! På högskoleprovet krävs lägst 0,8 p. Våra partneruniversitet

I den här inriktningen lär du dig att hantera både intern och extern information och kommunikation. Kommunikation inom organisationer så som inbjudningar eller beslut om förändringar kallas intern kommunikation. Extern kommunikation är budskap ut från organisationen t.ex kampanjer.

Kurserna behandlar hur man identifierar, analyserar, genomför och utvärderar kommunikationsinsatser. Även mer praktiska inslag, som till exempel muntlig presentation och målgruppsanpassat skrivande ingår.

Inom den här inriktningen får man även lära sig hur man kommunicerar för att både lösa och undvika kriser, gör kris- och beredskapslistor samt skaffar sig förståelse för mediernas roll i samhället.

Kurser inom programmet

Under Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmets första och tredje år läser du kurser inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Vilka kurser du läser under andra året bestäms av vilken inriktning du väljer och om du väljer att läsa utomlands eller valbara kurser.

Den generella programbeskrivningen visar vilka kurser som ingår i programmet och som läses av alla MKV-studenter, oavsett inriktning.


Kurser inom inriktningen

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Strategisk kommunikation.

Organisationers kommunikativa grunder 7,5 hp
Du utvecklar förståelse för att socialpsykologiska mekanismer som till exempel socialisation, könsroller och attityder kan förklara mänskligt beteende och kommunikation. Du utvecklar kunskaper om att fenomen som mål, struktur, makt, omvärld och ledarskap kan förklara en organisations kommunikation och lärande. Du får träna dig i muntlig presentationsteknik.

Samhälle och språk 7,5 hp
Kursen tar upp svensk politik och förvaltning samt hur man skapar ett funktionellt språk för olika syften och kommunikationssituationer.

Marknad och medier 7,5 hp
Kursen fokuserar på marknadskommunikation och medierelationer. Du utvecklar kunskap om och förståelse för den typen av extern kommunikation som kommer att möta dig i ditt framtida yrkesliv som kommunikatör.

Crisis Communication 7,5 hp
Kursen belyser nyttan och behovet av fungerande krisberedskap. Du får träna dig i krishantering och på hur man bäst förbereder sig på olika krissituationer utifrån ett kommunikativt perspektiv.

Fakta

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation

Omfattning: 180,0 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 28
Programstart: HT 2016
Sista anmälan: 2016-04-15
Anmälningskod: HJ-52062
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A och Svenska B eller Svenska som andraspråk B.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

På högskoleprovet krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Obs! På högskoleprovet krävs lägst 0,8 p. Våra partneruniversitet

Texten granskad / uppdaterad 2015-10-15

Studera på JU