Särskilt urval

Hälsohögskolan har beslutat att reservera ett mindre antal platser på sjuksköterskeprogrammet till ett särskilt urval sökande som bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Detta görs genom en särskild urvalsprövning.

  1. Behörig att antas till sjuksköterskeprogrammet
  2. Utbildningen till sjuksköterska vid Hälsohögskolan ska vara den sökandes förstahandsval (studieort Jönköping eller studieort Värnamo).
  3. Den sökande skall ha två års arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvård.

Ansökan

Du kan ansöka om särskild urvalsprövning samma dag som anmälan till programmet öppnar, den 15 mars.

Ansökan ska vara högskolan tillhanda senast 15 april och märkas ”Särskilt urval till sjuksköterskeprogrammet”.

Till ansökan ska bifogas kopia av anmälan till programmet tillsammans med kopior av meriter som åberopas.

AnsökningsblankettPDF

Ansökan om särskild urvalsprövning skickas till:
Jönköping University, Antagningsenheten
Box 1026
551 11 Jönköping

Viktiga datum

15 mars
Anmälan öppnar på antagning.se och ansökan om särskild urvalsprövning finns tillgänglig här. AnsökningsblankettPDF

15 april
Sista anmälningsdag till sjuksköterskeprogrammet på antagning.se

Sista dag att skicka in ”ansökan om särskild urvalsprövning till sjuksköterskeprogrammetPDF” för antagning genom särskilt urval.

Sidan uppdaterad 2019-04-15

Utbildning
Sidan uppdaterad 2018-12-27
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information