Sustainable Supply Chain Management

Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Sustainable Supply Chain Management, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2018

Sustainable Supply Chain Management är utbildningen för dig som vill jobba som ingenjör i en ledande befattning med en helhetssyn på hur områdena inköp, produktion, distribution, logistik och marknad hänger ihop.

Företag och organisationer som verkar internationellt är i dag hårt konkurrensutsatta och måste ta hänsyn till en rad faktorer för att lyckas. Det handlar om att kunna producera och leverera kundanpassade produkter och tjänster på ett så smart, kostnadseffektivt och hållbart sätt som möjligt. En optimerad värdeoch försörjningskedja är en bidragande orsak till att reducera kostnader, öka effektiviteten och förbättra lönsamheten.

Utbildningen ger dig en unik och efterfrågad spetskunskap inom hållbarhetsfrågor som rör näringsliv, samhälle och miljö. Du får lära dig mer om vilka strategier, metoder och modeller du kan använda för att åstadkomma förändringar och förbättringar. Kurserna inom programmet utgår oftast från ett problemorienterat synsätt med näringslivsfokus.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa minst en termin på något av våra partneruniversitet eller internationella campus. Genom detta skaffar du dig globala nätverk, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare. Som alternativ, kan du välja valbara kurser på JU som har stark internationell profil.

Praktik genom Näringslivsförlagd kurs

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK).
Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Yrkesverksamma medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Programmet utbildar framtida ingenjörer och ledare med tvärvetenskaplig kompetens
att hantera och utforma hållbara värde- och försörjningskedjor samt genomföra
förändringsarbete. En sådan profil är mycket attraktivt för moderna, globala företag och organisationer som verkar inom områdena inköp, produktion, distribution och logistik.

Master

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Antal platser: 30
Programstart: Hösten 2018
Sista anmälan: 2018-04-16
Anmälningskod: HJ-52191
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Engelska 6/B, Fysik A, Kemi A, Matematik D.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Sustainable Supply Chain Management

Grundläggande fysik 2, 6 hp
Du som inte har läst Fysik 2 / Fysik B på gymnasiet måste läsa Grundläggande fysik 2, 6 hp för att erhålla examen. Denna kurs kan läsas med förhöjd studietakt för att klara examen på tre år eller som en sjunde deltermin. Du som har läst Fysik 2 / Fysik B kan välja bort denna kurs.

År 1

Introduction to Logistics and Materials Management 9 hp
Principles of Sustainable Supply Chain Management 6 hp
Research Methods and Communication 6 hp
Leading Sustainable Organisations 9 hp
Basic Calculus 6 hp
Business Planning and Entrepreneurship 6 hp
Linear Algebra and Optimization 9 hp
Operations and Quality Management 9 hp

År 2

Work, Human, Technology 9 hp
Corporate Social Responsibility 6 hp
Mathematical Statistics 6 hp
Lean and Green Logistics 9 hp
Retailing 9 hp
Purchasing and Supply Chain Management 9 hp
Industrial Placement Course 12 hp

År 3

IT Service Management 7,5 hp*
Transportation and Warehousing
7,5 hp*
Innovative Production Systems Development
7,5 hp*
Intercultural and International Communication
7,5 hp*
Sustainable Business Relationships 6 hp
Research Methodology
9 hp
Final Project Work
15 hp

*Kan bytas mot utlandsstudier (30 hp)

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Öppet hus 10 mars

Läs mer på ju.se/oppethus

  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information