Äldre och hur vi åldras, en grundkurs i Gerontologi 7,5 hp

Kursen behandlar frågor som: Varför åldras vi? Vad händer med kroppen när vi åldras? Hur påverkas individen och omgivningen vid åldrandet? Hur kan det vara att leva som äldre i dagens samhälle? Kan man påverka sitt åldrande och varför skulle man vilja göra det? Dessa frågor och mycket annat som rör åldrandet tas upp i denna kurs som utgår från det ”normala åldrandet”.

Kontakt

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

Kursen ges som uppdragsutbildning

kurser är web-baserade och kan ges helt på distans eller delvis på distans och med lärarledda seminarier.

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz Brobakken, annica.herentz-brobakken@ju.se eller Katarina Bolin katarina.bolin@ju.se  för information och offert.

Sidan uppdaterad 2020-07-07