Arbete, aktivitet och delaktighet 7,5 hp

Den här kursen vänder sig till dig som idag arbetar med arbetsrehabilitering inom offentlig eller privat verksamhet eller som har ett allmänt intresse i frågor om funktionshinder, arbete, sysselsättning och delaktighet. Kursen behandlar begrepp som arbetslinje och aktivering och fördjupar kunskapen kring olika modeller inom fältet arbetsrehabilitering.

Kontakt

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

 

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Kursen ges som uppdragsutbildning

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz-brobakken@ju.se eller Katarina Bolin, katarina.bolin@ju.se för information och offert.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart och innehåller föreläsningar och seminarier vid 2-3 campustillfällen, inspelade föreläsningar samt webbaserade uppgifter via vår lär-plattform Pingpong.


Sidan uppdaterad