Geriatrik 7,5 hp (avancerad nivå)

Anmälan


Anmäl dig via detta anmälningsformulär

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande , men kan överlåtas till annan deltagare inom samma organisation.

Kontakt

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

 

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Kursen utvecklar dina kunskaper om för åldrandet specifika somatiska och psykiska sjukdomar och dess konsekvenser för den äldre människans vård, omsorg och rehabilitering. Interprofessionellt samarbete och bemötandefrågor behandlas samt kursmoment som omfattar bedömning, planering av åtgärder samt läkemedelsbehandling.

Studentcitat:

- En lärorik och rolig kurs! Upplever att jag fått mycket ny kunskap som kommer hjälpa mig i mitt yrkesliv.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill få ökad kunskap om åldrandes specifika somatiska sjukdomar och dess konsekvenser för den äldre människans vård och omsorg.

Innehåll

Somatiska och psykiska sjukdomstillstånd bland äldre människor
Utredning, planering av åtgärder och behandling
Farmakokinetik och farmakodynamik vid behandling av äldre människor

Kursen är webbaserad och ges på halvfart vecka 45-03.

Behörighet

Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet då det är uppdragstagaren (arbetsgivaren som utser deltagare).

Examination

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Kostnad

17 000 SEK (exkl moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

Anmälan

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagre inom din organisation. Anmäl dig här.

Sidan uppdaterad