Leadership in Crisis Management 7,5 hp (samläsning med internationella studenter)

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ledarskapsförmågor för att leda i kriser. Den inriktas mot strategiska nyckelområden i krisledning och krisberedskapsplanering i människobehandlande organisationer som socialtjänst och hälso- och sjukvård. Kursen ger utrymme för diskussion och reflektion kring teorier avseende ledarskap, organisering och samverkan före, under och efter kriser, krisstöd och etiska dilemman i kriser.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- crisis management theory
- collaboration theory
- leadership theory
- crisis management plans

Kursen ges på helfart vecka 50-03 2021/2022 på Campus. Kursen har 5 uppdragsplatser.

Behörighet

Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet då det är arbetsgivaren som utser deltagare.

Examination

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Övrigt

Det går bra att examinationsuppgifterna görs på svenska.

Kostnad

17 000 SEK (exkl moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

Anmälan

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare inom din organisation. Anmäl dig här.

 

Sidan uppdaterad