Ledarskap i omvårdnad 3 hp (eller 7,5 hp)

Kontakt

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

 

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Vårdledarskap innebär bland annat att bygga förtroende, leda lärande och förmedla budskapet om en god omvårdnad. Kursen bygger på ditt eget förhållningssätt, dina ledande egenskaper samt dina ställningstaganden till vårdledarskap. 

Syftet med kursen är att medvetandegöra hur du hanterar, reagerar och agerar i ledande situationer och vad som utmärker ditt förhållningssätt och din roll i olika arbetsgrupper. Den ger dig färdighet och förmåga att leda vård och omsorg genom att reflektera över betydelsen av ledning och kommunikation i samverkan med patienter, närstående, och medarbetare. Kursen tränar dig i en reflekterande och kritiskt granskande hållning och förmåga gällande egen kompetensutveckling i en ledande omvårdnadsfunktion.

Kursen vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal. 

Kursen ges som uppdragsutbildning

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz-brobakken@ju.se eller Katarina Bolin, katarina.bolin@ju.se för information och offert.

Sidan uppdaterad