Nationell utbildning för individ- och familjeomsorgens ledare 7,5 hp

Hälsohögskolan ger denna kurs för ledare inom individ- och familjeomsorgens ledare på uppdrag av Socialstyrelsen. Mer information om utbildningen och regeringens satsning hittar du på Socialstyrelsens webbplats.

Kontakt

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

Målgrupp

Målgruppen för utbildningssatsningen är ledare i socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO). Med ledare menas första linjens chefer och arbetsledare som ansvarar för myndighetsutövningen.
Kursen är kostnadsfri för deltagarna.

Behörighet

Utbildningen är på magisternivå, men behöriga att delta är alla som är anställda som arbetsledare och chefer i socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Vikarier kan söka kursen förutsatt att de är anställda hela kursperioden. Den formella behörigheten på kursen gäller inte för detta uppdrag.

Kursens start, innehåll och upplägg

Kursen har gått under flera omgångar med lyckat och uppskattat resultat.

Omgång 4

Pågår mellan vecka 43, 2017 och vecka 13, 2018.
Anmälan stänger 15 september 2017. Efteranmälan till kursen öppen i mån av plats.

Datum för fysiska träffar i Jönköping är:

  • Tisdag 24 oktober 10:15 - 16:30
  • Tisdag 9 januari 10:15 - 16:00
  • TIsdag 13 mars 10:15 - 16:00

Kursinnehåll och upplägg

Kursen innehåller organisations- och ledarskapsteorier, konflikthantering och grupprocesser. Innehållet skapat specifikt för att kunna tillämpas i konkreta, praktiknära situationer. Den utgår ifrån ett operativt ledarskap som ska stärka socialsekreterarna i deras yrkesroll.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng på magisternivå och ges på kvartsfart, vilket motsvarar ungefär en arbetsdag i veckan. Utbildningen är delvis webbaserad, med 3 fysiska träffar i Jönköping. På de fysiska träffarna kommer kaffe serveras. Att läsa på distans med webbstöd innebär för dig som kursdeltagare att du, utöver de fysiska träffarna, får en flexibel läromiljö. Kursen består av en kombination av föreläsningar och seminarier, och ges på svenska. Kurslitteraturen ingår.

Kursplan för utbildningenPDF

Examination

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. Kursen examineras i form av seminarier och enskilda inlämningsuppgifter, samt opponering på annan students inlämningsuppgift.

Deltagare kan välja att inte examineras i kursen, och erhåller då ett kursintyg istället.

Kontakt

För mer information, kontakta

Katarina Bolin
Uppdragssamordnare, Hälsohögskolan i Jönköping
036 – 10 17 38; Katarina.Bolin@ju.se

Maria Bennich
maria.bennich@ju.se

Sidan uppdaterad 2020-06-15