style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: vecka 45 2023-vecka 03 2024
place Ort: Jönköping

Kursinnehåll

- fördjupning inom neurofysiologisk undersökningsmetodik
- fördjupning inom relevant deskriptiv anatomi och tillämpad fysiologi samt patofysiologi
- fördjupning inom cerebrala, neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar och/eller funktionshinder
- ledarskap och lärandestyrt förändringsarbete/förändringspsykologi
- hållbar utveckling och livscykelanalys inom medicinska bildgivande system

Deltagare som genomgått uppdragsutbildningen med godkända examinationer erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Utbildningen ges vid: Hälsohögskolan
verified_user Behörighet: Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet då det är arbetsgivaren som utser deltagare.
event Kursstart: vecka 45-03 2023
local_library Studieform: Kursen ges på Campus
place Ort: Jönköping
rotate_right Studietakt: 50%
clear_all Nivå: Grundnivå
data_usage Omfattning: 7,5 hp
data_usage Studieavgift: 17 000 SEK (exkl. moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

Kontakta ossKontaktpersoner