Omvårdnad, taktil beröring som komplementär hälsometod I 3 hp

Kontakt

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

 

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Beröring är något som de allra flesta känner ett behov av oavsett skede i livet. Det är också något som behövs, både vid hälsa och ohälsa.

Taktil beröring är en komplementär hälsometod som avser att med omslutande händer med mjuka strykningar och lätta tryck beröra hela eller delar av kroppen. Taktil beröring används med positiva effekter inom såväl äldrevård, psykiatri, förlossning, intensivvård som onkologisk vård.

Kursen vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal.

Kursen syftar bland annat till att ge färdighet och förmåga att bedöma när taktil beröring är relevant som komplementär metod inom vård och omsorg, att självständigt kunna utföra taktil beröring på hand och fot samt reflektera över och föra ett etiskt resonemang gällande taktil beröring.


Sidan uppdaterad