Anmäl dig till kursen Patient Empowerment 7,5 hp som ges som uppdragsutbildning av Hälsohögskolan i Jönköping i samarbete med LIF och Care of Conning

Kontakt

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

Syfte och mål

Utbildningen syftar till att stärka patienternas ställning i framtidens hälso- och sjukvård under devisen ”Rätt behandling till rätt patient i rätt tid”. Projektet syftar samtidigt till att ge patienter kunskap och styrka att få kontroll över sina egna liv samt öka deras förmåga att agera i frågor som de själva anser viktiga, Patient Empowerment.

Kursen är ett samarbete mellan Hälsohögskolan i Jönköping, Care of Conning och LIF - de forskande läkemedelsföretagen, och finansieras med stöd av Vinnova.

Målet är kunnigare patienter som bland annat kan representera patientperspektivet i olika sammanhang såsom inom hälso- och sjukvården, myndigheter, forskningen och den privata sektorn.

Målgrupp och behörighet

Målgruppen för denna utbildningssatsning är enskilda aktiva patienter, anhöriga och medlemmar i patientorganisationer.

Behöriga att delta är personer med kroniska sjukdomar, dess anhöriga samt representanter för patientorganisationer.
Ett urval av ankomna anmälningar på 12-15 deltagare kommer att göras av LIF.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig rapport för att deltagarna ska erhålla 7,5 högskolepoäng. Deltagare har rätt att välja att inte examineras, och erhåller då istället ett kursintyg.

Upplägg

Kursen kommer gå under perioden februari - maj 2018 på distans och med ett webbaserat upplägg, och är indelad i fem stycken huvudområden, som alla behandlas i fem separata webbseminarier.

Mellan seminarierna förses deltagarna med instuderingsmaterial och uppgifer.

Kursplan kommer snart.

Kurstider

Kursstart: 22 februari 2018

Datum för webbseminarier:

  • 22 februari
  • 15 mars
  • 4 april
  • 26 april
  • 24 maj

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse att gå kursen genom att klicka på länken ovan och fylla i dina uppgifter i anmälningsformuläret.

Efter sista ansökningsdag kommer LIF göra ett urval av de som har anmält sig, och du kommer bli kontaktad med besked om antagning till kursen.

Sista anmälningsdag: 12 februari 2018

Kontakt

För information om kursen, kontakta:

Katarina Bolin, Uppdragssamordnare, Hälsohögskolan i Jönköping
036 – 10 17 38, Katarina.Bolin@ju.se
Ann-Christine Andersson, ann-christine.andersson@ju.se