Patientsäkerhet – Strategisk säkerhetsledning för vård och omsorg, 7,5 hp

Utveckla din förmåga att utveckla, leda och ansvara för patientsäkerhet!

Jönköping University och Region Jönköpings län erbjuder nu en högskolekurs, 7.5 hp, om strategisk ledning för ett effektivt patientsäkerhetsarbete.

Anmälan


Anmäl dig via detta anmälningsformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster senast 1 mars 2020. Max 25 platser så ”först till kvarn ” gäller. Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande , men kan överlåtas till annan deltagare inom samma organisation.

Kontakt

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

Målgrupp

Chefer, ledare eller utvecklare i vård och omsorg med särskilt ansvar och intresse för utveckling av patientsäkerhet. Kursen vänder sig även till beslutsfattare och tjänstemän i hälso- och sjukvårdens ledningsorganisationer och myndigheter.

Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet.

Bakgrund

Publiceringen år 1999 av Institute of Medicines rapport To Err Is Human – Building a Safer Health System ledde till ett hastigt växande intresse för patientsäkerhet. Erfarenheter på senare år har visat att enbart fokus på att utreda och förhindra fel (Säkerhet-I) inte har varit tillräckligt för att uppnå de nödvändiga förbättringarna. Ett alternativt synsätt (Säkerhet-II), som baseras på att förstå och förbättra hur det dagliga arbetet lyckas, har vuxit fram och visat sig effektivt i det praktiska arbetet med patientsäkerhet. Syftet med denna kurs är att lära hur samma tänkande (Resilient Health Care) kan användas på en organisatorisk ledningsnivå för att styrka patientsäkerhet både praktiskt och strategiskt.

Pris

Kostnaden för deltagande i respektive kurs är 25.000 SEK (exkl. moms).
Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

En uppdragsutbildning får endast finansieras av din arbetsgivare, som kommer faktureras i samband med kursstart.

Kursens start, innehåll och upplägg

Kursen innehåller:

  • utveckling i säkerhetstänkandet
  • säkerhet i ett systemiskt perspektiv och organisationsförändringens dynamik
  • lineär och icke-lineär systembeskrivning och analys
  • skillnaden mellan det tänkta arbetet och det faktiska arbetet
  • teori och metod för strategisk säkerhetsledning och organisationsutveckling
  • hur man utvecklar och implementerar en säkerhetsstrategi


Kursen tillämpar blandad lärandeform (blended learning), där campusträffar med föreläsningar och grupparbete kombineras med webbaserat grupparbete och självstudier.

Camusträffarna genomförs i Jönköping 15/4, 12-13/5, 4/6, 18-19/8, 17/9.

Kursplan

Länk till kursplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kursen ges på avancerad nivå som en uppdragsutbildning där den uppdragsgivare (arbetsgivare) som står för kostnaden utser kursdeltagare.

Minst 15 deltagare krävs för att kursen skall starta och maxantal är 25 deltagare.

Examination

Kurserna examineras och bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Deltagare kan välja att inte examineras i kursen, och erhåller då ett kursintyg istället.

Kontakt

För mer information, kontakta:

Axel Ros
axel.ros@ju.se

Sidan uppdaterad