Personcentrerad omvårdnad 7,5 hp

Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp som mer och mer blivit synonymt med god omvårdnad. Personcentrerad omvårdnad handlar om att se personen bakom sin sjukdom, symtom eller beteende, att se den vårdsökande personen som en fullvärdig människa. Utgångspunkten är hur den vårdsökande personen upplever sin situation, dennes intressen och behov och där dennes delaktighet i vården och sin egen hälsa är central.

Kursen vänder sig till dig som söker mer kunskap om personcentrerad vård, personcentrerad omvårdnad och ett personcentrerat förhållningssätt, i möten med vårdsökande inom t ex hemtjänst, äldreomsorg, sjukhusvård, vårdcentraler, etc.

Kontakt

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

 

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Kursen ges som uppdragsutbildning

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz-brobakken@ju.se eller Katarina Bolin, katarina.bolin@ju.se för information och offert.

Sidan uppdaterad