Sexuell hälsa ur ett livscykelperspektiv 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig, som i ditt nuvarande arbete kommer i kontakt med människor, och som vill öka din kompetens i arbetet med frågor som rör sexualitet samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Kontakt

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

 

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Sexuell hälsa är en del i en god hälsa och ett av folkhälsomålen.

  • Hur arbetar du med sexuell hälsa i ditt yrke?
  • Hur kommunicerar du om sexuell hälsa?
  • Har du tillräckligt med kunskap för att främja sexuell hälsa hos dem du möter i din yrkesroll?

Kursen ger dig möjlighet att förbättra dina kunskaper inom sexuell hälsa både teoretiskt och praktiskt.

Uppdragsutbildning

Kursen ges som uppdragsutbildning vilket innebär att det är din arbetsgivare som står för kostnaden om 15 000 kr/deltagare. För att anmäla dig till kursen behöver du därmed ett godkännande från din arbetsgivare.

Kursinformation

Kursen pågår 18 april-22 juni 2017. Du läser på halvfart och största delen av kursen är webbaserad och sker via vår lärplattform PingPong. Däremot kommer två träffar i samband med kursstart och kursslut att schemaläggas på Hälsohögskolan i Jönköping. Efter avslutad kurs med godkänd examination erhåller du 7,5 högskolepoäng, i annat fall utfärdas ett kursintyg.

Kontakt

katarina.bolin@ju.se
annica.herentz@ju.se

Frågor gällande kursupplägg och annat som rör kursen, kontakta:

Malin Lindroth, Universitetslektor, Sjuksköterska
Malin.Lindroth@ju.se
Kristina Areskoug Josefsson, Universitetslektor, Fysioterapeut
Kristina.Areskoug-Josefsson@ju.se

Sidan uppdaterad