Metoder, design och modeller för utvärdering

Kursen syftar till att problematisera och ge kunskap om metoder, design och modeller för utvärdering och kvalitetsarbete i socialt arbete. Kursen ger också fördjupade kunskaper om vetenskapliga metoder och som praktiskt moment upprättas en utvärderingsdesign som del av ett kvalitetsarbete.

Kontakt

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

Kursen ges som uppdragsutbildning

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz-brobakken@ju.se eller Katarina Bolin, katarina.bolin@ju.se för information och offert.

Kursinformation

Kursen ges på helfart och innehåller ett fåtal föreläsningar och seminarier på campus samt webbaserade uppgifter via vår lär-plattform PingPong.