Studenthandledning inom verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp

Kursen syftar till att du fördjupar och vidareutvecklar ditt professionella förhållningssätt för att kunna handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning inom vård och socialt arbete. Kursen fokuserar på begrepp och teorier i handledning, kommunikationen och samtalets betydelse för handledning, utvärdering, bedömning och tillämpning av handledningsprocessen.

I kursen ingår också att självständigt utifrån olika handledningsmodeller kunna planera, utvärdera och utveckla handledning för studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen genomförs på avancerad nivå, vilket innebär att den kan ingå i en magisterutbildning inom t ex omvårdnad.

Kontakt

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

Kursen ges som uppdragsutbildning

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz-brobakken@ju.se eller Katarina Bolin, katarina.bolin@ju.se för information och offert.

Sidan uppdaterad