Kursen ges på avancerad nivå och vänder sig till dig med kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller socialt arbete eller motsvarande och ger fördjupade kunskaper i teamsamverkan i förändrade organisationer.

Kursen ges på engelska

Kursinnehåll

- theoretical perspectives and models concerning teamwork and collaboration within and between professions and organisations
- the role of the service user/patient in collaboration
- team leadership, professional and multi-professional teamwork in terms of role, identity and power
- team development and team collaboration within and between various organisations
- current research on teamwork in developing organisations
- future challenges for teamwork in developing organisations

Kursen ges på halvfart på distans v.45 2021 till vecka 03 2022.

Behörighet

Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet då det är arbetsgivaren som utser deltagare.

Examination

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Övrigt

Det går bra att examinationsuppgifterna görs på svenska.

Kostnad

17 000 SEK (exkl moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

Anmälan

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare inom din organisation. Anmäl dig här.