Uppdragsutbildning inom socialt arbete

Hälsohögskolan erbjuder nu som uppdragsutbildning fyra olika webbaserade kurser inom Psykologi 7,5 hp, Social och förvaltningsrätt 7,5 hp, Socialt arbete på grundnivå 7,5 hp och Socialt arbete på fördjupad nivå 7,5 hp. 
Uppdragsutbildningarna är i första hand för kommuner som ingår i ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner enligt behörighetsreglering HSFL/FS 2017:79 19/342.

Anmälan

För att anmäla dig till någon/några av kurserna fyller du i anmälnings-formuläret. 


Länk till formuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

Anmälan och kostnad för kommuner inom ramavtalet

Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden. Kostnad enligt ramavtal för kurstillfällen höstterminen 2020 till och med höstterminen 2022. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. 

Anmälan och kostnad för kommuner/organisationer utanför ramavtalet

Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden. Avgiften är
15 000 SEK (exkl. moms per kurs). Kostnad för kurslitteratur tillkommer. 

Behörighet

Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet då det är uppdragstagaren (arbetsgivaren) som utser deltagare.

Webbaserad utbildning

Samtliga kurser är helt webbaserade. Att läsa på distans med webbstöd innebär för dig som kursdeltagare att du får en flexibel läromiljö, där du själv kan planera dina studier.

Anmälan

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret. Avbokning är möjligt fram till sista anmälningsdag för respektive kurstillfälle. Därefter är anmälan bindande men kan överlåtas till annan medarbetare inom organisationen. 
Utifrån ditt behov erbjuder vi dig möjligheten att läsa en eller flera av dessa kurser. Efter anmälan kommer avtal att upprättas och skickas per post till angiven avtalstecknare.

Kursernas start, innehåll och upplägg

Kurserna erbjuds från och med höstterminen 2020 till och med höstterminen 2022.
Kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng vardera, och läses på kvartsfart. Kurserna är helt webbaserade.

Socialt arbete grund, och Socialt arbete fördjupning bygger inte på varandra och kan läsas i valfri ordning

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Kursplaner

Psykologi 7,5 hpPDF
Social- och förvaltningsrätt 7,5 hpPDF
Socialt arbete på grundnivå 7,5 hpPDF
Socialt arbete på fördjupad nivå 7,5 hpPDF

Följande kurstillfällen erbjuds:

Kurs

Tid

Sista anmälningsdag

Psykologi
(max 45 deltagare per kurstillfälle)

HT20 (vecka 35-03)
VT21 (vecka 04-23)
HT21 (vecka 35- 03)
VT22 (vecka 04-23)
HT22 (vecka 35-03)

2020-05-15
2020-12-01
2021-06-01
2021-12-01
2022-06-01

Social- och förvaltningsrätt
(max 60 deltagare per kurstillfälle)

HT20 (vecka 35-03)
VT21 (vecka 04-23)
HT21 (vecka 35- 03)
VT22 (vecka 04-23)
HT22 (vecka 35-03)

2020-05-15
2020-12-01
2021-06-01
2021-12-01
2022-06-01

Socialt arbete på grundnivå
(max 60 deltagare per kurstillfälle)

HT20 (vecka 35-03)
VT21 (vecka 04-23)
HT21 (vecka 35- 03)
VT22 (vecka 04-23)
HT22 (vecka 35-03)

2020-05-15
2020-12-01
2021-06-01
2021-12-01
2022-06-01

Socialt arbete på fördjupad nivå
(max 60 deltagare per kurstillfälle)

HT20 (vecka 35-03)
VT21 (vecka 04-23)
HT21 (vecka 35- 03)
VT22 (vecka 04-23)
HT22 (vecka 35-03)

2020-05-15
2020-12-01
2021-06-01
2021-12-01
2022-06-01

Sidan uppdaterad