style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
place Ort: webbaserad

Kurserna erbjuds från och med höstterminen 2020 till och med höstterminen 2022.
Kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng vardera, och läses på kvartsfart. Kurserna är helt webbaserade.

Socialt arbete grund, och Socialt arbete fördjupning bygger inte på varandra och kan läsas i valfri ordning

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Följande kurstillfällen erbjuds:

Kurs

Tid

Sista anmälningsdag

Psykologi
(max 45 deltagare per kurstillfälle)

HT20 (vecka 35-03)
VT21 (vecka 04-23)
HT21 (vecka 35- 03)
VT22 (vecka 04-23)
HT22 (vecka 35-03)

2020-05-15
2020-12-01
2021-06-01
2021-12-01
2022-06-01

Social- och förvaltningsrätt
(max 60 deltagare per kurstillfälle)

HT20 (vecka 35-03)
VT21 (vecka 04-23)
HT21 (vecka 35- 03)
VT22 (vecka 04-23)
HT22 (vecka 35-03)

2020-05-15
2020-12-01
2021-06-01
2021-12-01
2022-06-01

Socialt arbete på grundnivå
(max 60 deltagare per kurstillfälle)

HT20 (vecka 35-03)
VT21 (vecka 04-23)
HT21 (vecka 35- 03)
VT22 (vecka 04-23)
HT22 (vecka 35-03)

2020-05-15
2020-12-01
2021-06-01
2021-12-01
2022-06-01

Socialt arbete på fördjupad nivå
(max 60 deltagare per kurstillfälle)

HT20 (vecka 35-03)
VT21 (vecka 04-23)
HT21 (vecka 35- 03)
VT22 (vecka 04-23)
HT22 (vecka 35-03)

2020-05-15
2020-12-01
2021-06-01
2021-12-01
2022-06-01

Utbildningen ges vid: Hälsohögskolan
verified_user Behörighet: Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet då det är arbetsgivaren som utser deltagare.
local_library Studieform: Webbaserad
data_usage Studieavgift: Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden. Avgiften är 15 000 SEK (exkl. moms per kurs). Kostnad för kurslitteratur tillkommer. 

Anmälan och kostnad för kommuner inom och utom ramavtalet

Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden. Kostnad enligt ramavtal för kurstillfällen höstterminen 2020 till och med vårterminen 2022. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Efter att ramavtalet löpt ut kommer kurserna även ges höstterminen 2022 till samma kostnad som för de kommuner som inte ingått i ramavtalet. För kommuner utanför ramavtalet ges möjlighet att i mån av plats erbjuda deltagare möjlighet att läsa kurserna även vårterminen 2022. Ansökan för kommuner utom ramavtalet är öppen 1-15/12. Inför höstterminen 2022 är ansökan öppen för samtliga kommuner i Sverige.Webbaserad utbildning

Samtliga kurser är helt webbaserade. Att läsa på distans med webbstöd innebär för dig som kursdeltagare att du får en flexibel läromiljö, där du själv kan planera dina studier.


Anmälan

Avbokning är möjligt fram till sista anmälningsdag för respektive kurstillfälle. Därefter är anmälan bindande men kan överlåtas till annan medarbetare inom organisationen.
Utifrån ditt behov erbjuder vi dig möjligheten att läsa en eller flera av dessa kurser. Efter anmälan kommer avtal att upprättas och skickas per post till angiven avtalstecknare.

Kontakta ossKontaktpersoner