Vetenskaplig teori och metod för evidensbaserad omvårdnad 7,5 hp (samläsning med programstudenter)

Kursen vänder sig framför allt till dig som har en sjuksköterskeexamen men vill fördjupa dig i vetenskaplig teori och metod relaterat till omvårdnad.

Kursinnehåll

- vetenskapsteoretiska utgångspunkter av betydelse för kunskapsutveckling inom omvårdnad
- forskningsprocessen
- forskningsetiska principer
- forskningsdesign
- vetenskaplig kvalitet
- kvantitativ analys
- kvalitativ analys

Kursen ges på helfart vecka 38 samt vecka 51-03 höstterminen 2021 och sker dagtid på campus. Kursen har 6 uppdragsplatser.

Behörighet

Alla är behöriga att läsa kursen, oavsett formell behörighet då det är arbetsgivaren som utser deltagare

Examination

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkända examinationer erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis.

Kostnad

17 000 SEK (exkl moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

Anmälan

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare inom din organisation. Anmäl dig här.

Sidan uppdaterad