Arbete, aktivitet och delaktighet 7,5 hp

Den här kursen vänder sig till dig som idag arbetar med arbetsrehabilitering inom offentlig eller privat verksamhet eller som har ett allmänt intresse i frågor om funktionshinder, arbete, sysselsättning och delaktighet. Kursen behandlar begrepp som arbetslinje och aktivering och fördjupar kunskapen kring olika modeller inom fältet arbetsrehabilitering.

Kursen ges som uppdragsutbildning

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz@hhj.hj.se eller Björn Johnsen bjorn.johnsen@ju.se  för information och offert.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart och innehåller föreläsningar och seminarier vid 2-3 campustillfällen, inspelade föreläsningar samt webbaserade uppgifter via vår lär-plattform Pingpong.


2016-01-18