Att åldras med omsorg, 7,5 hp

Kursen ger kunskaper både om det normala åldrandet och de behov som förekommer hos den äldre inom vård, omsorg och rehabilitering. Etiska teorier, professionsetik och bemötande, vård och omsorg vid fysiska och psykiska sjukdomar samt vård i livets slutskede är några områden som behandlas. I kursen ingår även prevention och bedömning av åtgärder vid malnutrition, fall, trycksår samt aktivitetens betydelse för den äldre människan.

"Bra uppgifter, bra instruktioner, bra webföreläsningar"

kurser är web-baserade och kan ges helt på distans eller delvis på distans och med lärarledda seminarier.

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz@ju.se eller Björn Johnsen bjorn.johnsen@ju.se  för information och offert.


2016-01-18