Chef- och ledarskap i socialt arbete 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper kring chef- och ledarskap i det sociala arbetet. I kursen ges möjlighet att analysera och kritiskt bearbeta din egen chefs- och ledarskapsroll och funktion. Vidare behandlas ledarskapets påverkan på organisations- och verksamhetsutveckling.

Kursen ges som uppdragsutbildning

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz@ju.se eller Björn Johnsen bjorn.johnsen@ju.se  för information och offert.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart med föreläsningar och seminarier som är förlagda till campus samt webbaserade uppgifter via vår lär-plattform Pingpong


2016-01-18