Äldre och hur vi åldras, en grundkurs i Gerontologi 7,5 hp

Kursen behandlar frågor som: Varför åldras vi? Vad händer med kroppen när vi åldras? Hur påverkas individen och omgivningen vid åldrandet? Hur kan det vara att leva som äldre i dagens samhälle? Kan man påverka sitt åldrande och varför skulle man vilja göra det? Dessa frågor och mycket annat som rör åldrandet tas upp i denna kurs som utgår från det ”normala åldrandet”.

Kursen ges som uppdragsutbildning

kurser är web-baserade och kan ges helt på distans eller delvis på distans och med lärarledda seminarier.

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz@hhj.hj.se eller Björn Johnsen bjorn.johnsen@ju.se  för information och offert.


2016-01-19