Demenssjukdomar och kognitiv nedsättning hos äldre 7,5 hp

Kursen ger dig användbara kunskaper omkring äldre personer med nedsatt kognitiv förmåga. Du får bland annat lära dig mer om skillnaden mellan olika demenssjukdomar och hur man utreder, behandlar och följer upp symtom på kognitiv nedsättning hos äldre. Även bemötande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, etiska frågor och anhörigas situation tas upp.

Studentcitat:

- Kursen har väckt engagemang och vilja att påverka och utveckla arbetet inom vård och omsorg för personer med demens.


Kursen ges som uppdragsutbildning

Kursen är web-baserade och kan ges helt på distans eller delvis på distans och med lärarledda seminarier.Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz@ju.se eller Björn Johnsen bjorn.johnsen@ju.se  för information och offert.


2016-01-19