Omvårdnad med fokus på sviktande cirkulation, 7,5 hp

Kursen fokuserar på ett stort antal områden inom hjärtsjukvård/sviktande cirkulation. Egenvård, socialt stöd, coping, närståendes situation, interaktivt lärande, depression, kognitiv dysfunkion, sömnstörningar, livskvalitet och evidensbaserad omvårdnad tas bland annat upp.

Kursen vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom vård och omsorg.

Kursen syftar bland annat till att ge förståelse för vårdkedjan, men också livssituationen vid hjärtsjukdom/sviktande cirkulation ur ett patient- och närståendeperspektiv.

Kursen ges som uppdragsutbildning

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz@ju.se eller Björn Johnsen bjorn.johnsen@ju.se för information och offert.


2016-01-19