Samordning, rådgivning och process i individinriktat socialt arbete 7,5 hp

I individinriktat socialt arbete är rådgivning, vägledning, handledning och stödjande arbete gentemot klienter viktiga inslag. Arbetet handlar också om bedömning, planering och koordinering av åtgärder och insatser och detta arbete förutsätter samverkan mellan kollegor och samarbetsparters.

Kursen behandlar och problematiserar å ena sidan kommunikativa processer i mötet mellan professionella och klienter/brukare och å andra sidan samordning och samverkan mellan olika professioner, verksamheter och enheter som på olika sätt ingår i processer runt individer.

Kursen ges som uppdragsutbildning

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz@ju.se eller Björn Johnsen bjorn.johnsen@ju.se  för information och offert.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart och innehåller föreläsningar och seminarier vid 2-3 campustillfällen, inspelade föreläsningar samt webbaserade uppgifter via vår lär-plattform Pingpong.


2016-01-19